W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy powiatu leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożyku publicznego na 2010 rok.

Data uchwały:
2009-11-05

Numer uchwały:
XXVI/201/09

Podjęta przez:
Rada Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2009-11-05