Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Kierownik:

Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg
Plac Kościuszki 4C
64-100 Leszno
e-mail:
kierownik@zdp.leszno.pl
strona:
           
  www.zdp.leszno.pl
fax:
        65 525-69-79
tel:
        65 525-69-80 Sekretariat
        65 525-69-83 Zamówienia Publiczne

Sprawozdanie finansowe
2018