Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Ustrój Powiatu Leszczyńskiego, strategie i programy działania
    Powiat w liczbach (1)
    Statut Powiatu (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego (4)
    Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego (0)
        Plan Gospodarki (1)
        Sprawozdania (2)
        Aktualizacja (1)
    Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (1)
    Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Leszczyńskiego (0)
        Program (3)
        Raporty (2)
    Powiatowa Startegia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leszczyńskim (1)
    Program Aktywności Lokalnej Powiatu Leszczyńskiego (1)
    Program współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku pub (1)
    Program zdrowotny pn. "Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV". (1)
    Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (1)
    Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021 - 2024 (1)

Organy Powiatu
    Rada Powiatu (2)
        Radni (0)
            Kadencja VII 2024-2029 (17)
            Kadencja VI 2018-2024 (18)
            Kadencja V 2014-2018 (17)
            Kadencja IV 2010-2014 (17)
            Kadencja III 2006-2010 (17)
            Kadencja II 2002-2006 (17)
            Kadencja I 1998-2002 (25)
        Uchwały Rady (0)
            Kadencja VII 2024 - 2029 (0)
                2024 (26)
            Kadencja VI 2018 - 2024 (0)
                2024 (25)
                2023 (91)
                2022 (88)
                2021 (76)
                2020 (71)
                2019 (90)
                2018 (30)
            Kadencja V 2014 - 2018 (0)
                2018 (64)
                2017 (72)
                2016 (82)
                2015 (70)
                2014 (35)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                2014 (51)
                2013 (76)
                2012 (73)
                2011 (92)
                2010 (33)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                2010 (65)
                2009 (80)
                2008 (56)
                2007 (55)
                2006 (34)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                2006 (56)
                2005 (60)
                2004 (65)
                2003 (38)
                2002 (28)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
                2002 (29)
                2001 (35)
                2000 (29)
                1999 (60)
                1998 (15)
        Projekty Uchwał Rady (0)
            Kadencja VII 2024 - 2029 (0)
                2024 (36)
            2024 (26)
            2023 (94)
            2022 (93)
            2021 (80)
            2020 (73)
            2019 (91)
            2018 (94)
            2017 (76)
            2016 (83)
            2015 (58)
            2014 (41)
            2013 (61)
            2012 (38)
            2011 (37)
            2010 (55)
        Stanowiska Rady Powiatu (2)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            2024 (4)
            2023 (5)
            2022 (3)
            2021 (9)
            2020 (6)
            2019 (18)
            2018 (1)
    Zarząd Powiatu (3)
        Uchwały Zarządu (0)
            Kadencja VII 2024 - 2029 (0)
                2024 (4)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                2024 (41)
                2023 (145)
                2022 (120)
                2021 (111)
                2020 (90)
                2019 (104)
                2018 (18)
            Kadencja V 2014 - 2018 (0)
                2018 (92)
                2017 (84)
                2016 (84)
                2015 (91)
                2014 (13)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                2014 (46)
                2013 (82)
                2012 (92)
                2011 (73)
                2010 (6)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                2010 (70)
                2009 (67)
                2008 (56)
                2007 (70)
                2006 (21)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                2006 (52)
                2005 (71)
                2004 (70)
                2003 (52)
                2002 (46)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
                2002 (7)
                2001 (37)
                2000 (24)
                1999 (43)
                1998 (0)

Starostwo Powiatowe
    Dane adresowe (0)
    Podstawy prawne działania (4)
    Struktura organizacyjna (0)
        Kierownictwo urzędu (4)
        Komórki organizacyjne (11)
    Petycje (0)
        2023 (3)
        2022 (2)
        2021 (3)
        2019 (6)
    Kontrole i wyniki kontroli (0)
        Kontrole zewnętrzne (0)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (1)
        Kontrole wewnętrzne (0)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (1)

E-urząd
    E-urząd (0)

Jednostki Organizacyjne Powiatu
    Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie (1)
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (1)
        Ogłoszenia (0)
            2023 (1)
        Formularze do pobrania (4)
    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (1)
    Zespół Szkół Specjalnych w Górznie (1)
    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1)
    Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie (1)

Powiatowe służby, inspekcje i straże
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie (1)
    Informacje (19)
    Wnioski (1)
    Oferty pracy (1)
    Wyniki naboru (1)

Ogłoszenia i prawo
    Zarządzenia Starosty Leszczyńskiego (0)
        2024 (20)
        2023 (22)
        2022 (33)
        2021 (45)
        2020 (39)
        2019 (32)
        2018 (36)
        2017 (40)
        2016 (33)
        2015 (30)
        2014 (34)
        2013 (16)
        2012 (26)
        2011 (41)
        2010 (30)
        2009 (44)
        2008 (11)
        2007 (31)
        2006 (11)
        2005 (29)
        2004 (19)
        2003 (24)
        2002 (20)
        2022 (1)
        2001 (9)
        2000 (11)
        1999 (18)
    Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje (0)
        Zarządu Powiatu (0)
            2024 (5)
            2023 (4)
            2022 (4)
            2021 (7)
        Starosty Leszczyńskiego (0)
            2024 (13)
            2023 (1)
            2022 (20)
            2021 (22)
            2020 (19)
            2019 (18)
            2018 (26)
            2017 (30)
            2016 (21)
            2015 (14)
            2014 (4)
            2013 (5)
            2012 (4)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (3)
            2007 (0)
            2006 (0)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (0)
        Inne ogłoszenia, obwieszczenia, informacje (0)
            2024 (5)
            2023 (30)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Radni Powiatu (0)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                koniec VI kadencji 2024 (17)
                2022 (17)
                2021 (17)
        Zarząd Powiatu (0)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                2023 (3)
                2022 (5)
                2021 (5)
        Osoby obowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych (0)
            2024 (1)
            2023 (2)
            2022 (36)
    Oferty pracy (0)
        Starostwo Powiatowe (0)
            Ogłoszenia (0)
                2024 (4)
            Wyniki naboru (0)
                2024 (3)
        Jednostki organizacyjne Powiatu (0)
            Ogłoszenia (0)
                2024 (2)
            Wyniki naboru (0)
                2024 (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Starostwo Powiatowe (0)
            PLATFORMA ZAKUPOWA (0)
            Podstawy prawne (0)
            Postępowania (0)
                2021 (0)
                2020 (17)
                2019 (19)
            Inormacje z otwarcia ofert (0)
                2021 (1)
                2020 (13)
                2019 (12)
            Wyniki postępowań i przetargów (0)
                2021 (2)
                2020 (13)
                2019 (17)
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (0)
                2022 (0)
                2021 (4)
                2020 (10)
                2019 (13)
            Plany zamówień publicznych (2)
                2024 (3)
                2023 (5)
                2022 (11)
                2021 (4)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
        Jednostki organizacyjne Powiatu (0)
            Podstawy prawne (0)
            Postępowania (0)
                2021 (0)
                2020 (3)
            Wyniki postępowań i przetargów (0)
                2021 (0)
    Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie (0)
        Dziennik Ustaw (0)
        Monitor Polski (0)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego (0)
        Dostęp do innych informacji publicznych (0)
            2010 (0)
            2009 (0)
            2008 (1)
            2007 (0)
            2006 (0)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (0)
    Obsługa osób niesłyszących (1)
    Uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (0)
        2024 (25)
        2023 (56)
        2022 (52)
        2021 (50)
        2020 (51)
        2019 (52)
        2018 (52)
        2017 (53)
        2016 (52)
        2015 (51)
        2014 (21)
    Informacja dotycząca zgłoszenia budowy z projektami budowlanymi (0)
        2024 (1)
        2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
    Informacja dotycząca wydanych pozwoleń na budowę (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
    Rejestr zgłoszeń budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (0)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
    Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (0)
        2024 (1)
        2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
    Rejestr zgłoszeń budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (0)
        2024 (1)
        2023 (1)
        2022 (1)
    Pozwolenia zintegrowane (0)
        FDW Pasze Sp. z o. o. Lasocice (1)
        Cargill Poland Sp. z o.o. Krzemieniewo (3)
        Best Oil Sp. z o.o. Lasocice (1)
        AGRO-Rydzyna Sp. z o.o. Kłoda (2)

Budżet i Mienie Powiatu
    Budżet (0)
        2024 (0)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Informacje (1)
        2023 (0)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (5)
            Informacje (5)
        2022 (0)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Informacje (5)
        2021 (0)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Informacje (5)
        2020 (0)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (1)
            Projekt WPF (2)
            Informacje (5)
        2019 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (8)
            Projekt WPF (1)
            Informacje (5)
        2018 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (0)
            Projekt WPF (1)
            Informacje (6)
        2017 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (14)
            Informacje, sprawozdania (6)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2016 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (7)
            Wieloletnia prognoza finansowa (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (11)
            Informacje, sprawozdania (6)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2015 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (6)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2014 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (7)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (16)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2013 (0)
            Projekt budżetu (2)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (10)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (13)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2012 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (9)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (18)
            Informacje, sprawozdania (6)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2011 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (20)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2010 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (1)
            Informacje, sprawozdania (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
        2009 (8)
        2008 (9)
        2007 (7)
        2006 (1)
    Mienie (0)
        Majątek publiczny (0)
            2016 (1)
            2011 (2)
            2010 (2)
            2009 (0)
            2008 (0)
            2007 (0)
            2006 (0)
            2005 (2)
            2004 (1)
            2003 (0)
            2002 (0)
    Sprawozdania finansowe (0)
        2023 (0)
            Sprawozdanie jednostkowe (1)
            Sprawozdania zbiorcze (5)
        2022 (0)
            Sprawozdanie jednostkowe (1)
            Sprawozdanie zbiorcze (5)
        2021 (0)
            Sprawozdanie jednostkowe (1)
            Sprawozdanie zbiorcze (5)
        2020 (0)
            Sprawozdanie jednostkowe (1)
            Sprawozdanie zbiorcze (5)
        2019 (0)
            Sprawozdanie jednostkowe (1)
            Sprawozdanie zbiorcze (5)
        2018 (0)
            Sprawozdanie jednostkowe (3)
            Sprawozdanie zbiorcze (5)

Gospodarka Nieruchomościami
    Powiatu (0)
        2024 (3)
        2023 (4)
        2022 (1)
    Skarbu Państwa (0)
        2024 (4)
        2023 (5)
        2022 (10)
        2021 (6)

Fundusze Zewnętrzne
    Fundusze (0)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (1)

Informacje
    Instrukcja korzystania z BIP (1)
    Redakcja Biuletynu (1)

Osoby

Jednostki i podmioty

Dokumenty i informacje

Wybory Samorządowe
    2024 (1)
        Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej (7)
        Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lesznie (6)
        Obwieszczenie (1)
        Zarządzenia (1)
    2018 (11)
        Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej (21)
    2014 (18)

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Portal mieszkańca - Rada Powiatu Leszczyńskiego
    Portal mieszkańca (0)

Transmisja z Sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego
    VII Kadencja Rady Powiatu Leszczyńskiego (3)
    VI Kadencja Rady Powiatu Leszczyńskiego (53)

2019

2019

Klauzula RODO
    RODO (1)

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (0)

Monitor Polski
    Monitor Polski (0)

Dziennik Ustaw
    Dziennik Ustaw (0)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (0)

PLATFORMA ZAKUPOWA
    PLATFORMA ZAKUPOWA (0)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE I MEDIACJA ważne! (13)
    Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! ważne! (0)

Cyberbezpieczeństwo
    Zgłoszenia do CSIRT NASK (0)
    Aktualności (0)
    Cyberbezpieczny Samorząd (0)
    CyberEdukacja (0)
    gov.pl (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij