Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Ulatowska

Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Pokój nr 103 (piętro)

Plac Kościuszki 4B
64-100 Leszno
e-mail:
k.ulatowska@powiat-leszczynski.pl
fax:
        65 529-68-09
tel:  65 529-68-23
        
        
Godziny urzędowania
Wtorek: 11:00-15:00
Czwartek: 11:00-15:00

 


Podstawowe zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym