Wydział Budżetowo-Finansowy, Planowania i Rozwoju

Naczelnik: Marcin Wydmuch

Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
e-mail:
starostwo@powiat-leszczynski.pl

fax:
        65 529-68-09
tel:
        65 529-68-04

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym