Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca: Aneta Ciszewska
Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
e-mail:
pzdson@powiat-leszczynski.pl

tel:

        65 529-68-40

 

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

 

Sprawy do załatwienia

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawnościI (dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia)

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób które ukończyły 16 rok życia)

Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Wydanie karty parkingowej dla placówki

Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień