W sprawie:
zawarcia porozumień pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Gminami Lipno, Wijewo, Krzemieniewo i Święciechowa o współdziałaniu w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych.

Data uchwały:
2007-02-20

Numer uchwały:
IV/38/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-02-20