W sprawie:
wyboru delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskichwiatu Leszczyńskiego

Data uchwały:
2007-02-20

Numer uchwały:
IV/41/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-02-20