W sprawie:
przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego za okres od 15 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Data uchwały:
2007-09-27

Numer uchwały:
VIII/59/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-09-27