W sprawie:
zmiany uchwały Nr III/27/06 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Data uchwały:
2007-06-21

Numer uchwały:
VI/51/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-06-21