W sprawie:
udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  Komendy Miejskiej PSP w Lesznie

Data uchwały:
2007-10-25

Numer uchwały:
IX/74/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-25