W sprawie:
określenia zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Kom

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XXIX/237/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-02-25