W sprawie:
zawarcia porozumień pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Gminami Lipno, Wijewo, Krzemieniewo i Święciechowa o współdziałaniu w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XXIX/238/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-02-25