W sprawie:
przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2009 roku

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XXIX/239/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-02-25