W sprawie:
określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XXIX/243/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-02-25