Uchwała nr XXX/211/06 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego na lata 2007 - 2013.