W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XII/89/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-28