W sprawie:
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Leszczyńskiego za 2009 rok

Data uchwały:
2010-04-20

Numer uchwały:
XXX/244/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-04-20