W sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2010 rok

Data uchwały:
2010-05-26

Numer uchwały:
XXXI/258/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-05-26