W sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Data uchwały:
2010-06-22

Numer uchwały:
XXXII/264/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-22