Uchwała nr XIX/152/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009 - 2013.