W sprawie:
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data uchwały:
2010-09-14

Numer uchwały:
XXXIII/278/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-14