W sprawie:
nadnia statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Lesznie

Data uchwały:
2010-09-14

Numer uchwały:
XXXIII/281/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-14