W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXIV/189/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i...

Data uchwały:
2010-10-21

Numer uchwały:
XXXIV/284/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-21