W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXXII/273/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy wynajmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokali położonych przy Al. J. Pawła II nr 23 w Lesznie.

Data uchwały:
2010-10-21

Numer uchwały:
XXXIV/287/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-21