W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIX/243/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.

Data uchwały:
2010-10-21

Numer uchwały:
XXXIV/289/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-21