W sprawie:
uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2011 rok.

Data uchwały:
2010-11-10

Numer uchwały:
XXXV/293/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-11-10