W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXXIII/282/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno

Data uchwały:
2010-11-10

Numer uchwały:
XXXV/295/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-11-10