Uchwała Nr VI/76/11 w sprawie zmiany zapisów w załączniku do Uchwały Nr V/67/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Zdrowotnego pn. "Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV".