W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pozytku publicznego na 2014 rok

Data uchwały:
2013-10-29

Numer uchwały:
XXIV/259/2013

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-29