Podstawa prawna:
art. 4 ust 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 715), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449).

Wymagane dokumenty:
Wniosek  uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Leszczyńskiego podpisanego przez uprawnione osoby.

Sposób i termin załatwienia sprawy:
Wydanie wypisu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłata skarbowa:
Opłata  w wysokości 17,00 zł.  na podstawie załącznika ( tabela cz. II kol. 2 pkt 21) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami).