Uchwała Nr II/24/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2015-2018