Wydział Spraw Społecznych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami