W sprawie:
ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe oraz inne podmioty i ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane w 2017 roku.

Data uchwały:
2017-01-24

Numer uchwały:
XXV/193/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-24