W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokali położonych w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie

Data uchwały:
2017-01-24

Numer uchwały:
XXV/195/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-24