W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021

Data uchwały:
2017-02-23

Numer uchwały:
XXVI/208/2017

Podjęta przez:
Rada PowiatuLeszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-23