W sprawie:
określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Data uchwały:
2017-02-23

Numer uchwały:
XXVI/209/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-23