W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2016 rok

Data uchwały:
2017-05-30

Numer uchwały:
XXIX/220/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-05-30