W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021

Data uchwały:
2017-08-04

Numer uchwały:
XXXII/233/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-04