Uchwała Nr 21/13 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok