W sprawie:
zaliczenia po utracie kategorii drogi gminnej nr 712737P odcinka tej drogi (granica gminy Lipno - węzeł drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław) do kategorii drogi powiatowej nr 6296P

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIII/237/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-09-28