W sprawie:
zaliczenia po utracie kategorii drogi gminnej nr 712848P (granica miasta Leszna-granica gminy Święciechowa) do kategorii drogi powiatowej nr 6296P

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIII/238/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-09-28