W sprawie:
przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIII/243/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-09-28