W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2018 rok.

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XXXIV/246/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-10-26