Uchwała Nr 259/2017 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2018-2021