W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, na odcinku Leszno-Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

Data uchwały:
2017-11-30

Numer uchwały:
XXXV/254/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-11-30