W sprawie:
przyjęcia Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

Data uchwały:
2017-12-21

Numer uchwały:
XXXVI/256/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-12-21