W sprawie:
przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XXXVI/258/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-12-21