W sprawie:
uchwalenia Wielkopolskiej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2018-2021

Data uchwały:
2017-12-21

Numer uchwały:
XXXVI/261/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-12-21