W sprawie:
uchwalenia Statrutu Powiatu Leszczyńskiego

Data uchwały:
2018-09-28

Numer uchwały:
XLVII/313/2018

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-11-13